Premiul de excelență „Profesor Univ. Dr. Lucian Ieremia” pentru șefii de promoție ai Facultății de Medicină Dentară

În memoria Domnului Prof. Univ. Dr. Lucian Ieremia, pentru stimularea pregătirii profesionale la începutul carierei de doctor medic stomatolog, șefii viitoarelor 15 promoții de absolvenți ai Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș vor primi un premiu de excelență purtând numele marelui om de știință și corifeu al școlii târgumureșene de stomatologie.

Distincția va fi conferită în cadrul festivității anuale de absolvire organizată de conducerea Facultății de Medicină Dentară și va consta în acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare de 1.000 euro, ca semn de recunoaștere a rezultatelor deosebite obținute pe parcursul anilor de studiu. Premiul se acordă anual, începând cu festivitatea de absolvire a promoției 2022 a Facultății de Medicină Dentară.

În semn de respect, prețuire și recunoștință pentru Domnul Profesor Univ. Dr. Lucian Ieremia și pentru inițiatorii acestui proiect, vă prezentăm câteva date biografice:

˂˂Ieremia Lucian Ștefan Anton s-a născut la 1 februarie 1929 în Târgu Mureș. Este absolvent al Liceului Al Papiu Ilarian din Tîrgu Mureș, promoția 1949 și apoi a IMF Cluj, promoția 1956.  Și-a început cariera profesională ca medic de medicină generală cu profil stomatologic în Circumscripția Sanitară Ilia unde a lucrat în perioada 1956-1962. În anul 1962 a debutat în cariera didactică universitară la IMF din Târgu Mureș ca preparator universitar, parcurgând apoi toate treptele ierarhiei universitare ca asistent universitar (1964-1971); șef de lucrări în perioada 1971-1974 (după susținerea în 1970 a tezei de doctorat cu titlul „Contribuții la aplicarea compușilor macromoleculari acrilici autopolimerizabili în stomatologia ortopedică”; conferențiar universitar în perioada 1974-1980 (în 1978 efectuând și o specializare în Franța în domeniul tratamentului edentației totale) și profesor universitar din 1980 până la pensionarea sa în 1999, fiind apoi profesor universitar consultant până la sfârșitul vieții. Și-a desfășurat activitatea didactică și cea de șef de disciplină atât în cadrul Disciplinei de Propedeutică Stomatologică, cât și ulterior, în cadrul Disciplinei de Protetică Dentară fiind, începând cu anul 1990 conducător de doctorat, calitate în care a îndrumat un număr mare de doctoranzi ai facultății noastre, dar și din alte centre universitare (Constanța, București).

Activitatea științifică bogată s-a fundamentat pe interesul spre o serie de domenii ale profesiei (tehnologia protezelor totale și clinica edentației totale, funcția și disfuncția ocluzală, gerontostomatologia, evaluarea clinică și paraclinică în protetica dentară și multe altele). Rezultatele cercetărilor domniei sale au fost fructificate prin 9 inovații brevetate, peste 250 de comunicări științifice, multe publicații în reviste de specialitate, conferințe susținute în țară și în străinătate, 4 cursuri universitare, realizarea a trei filme didactico-științifice prezentate la congrese naționale și internaționale. Într-o perioadă în care gnatologia modernă ca disciplină în țara noastră era abia la începuturi, a editat o primă carte de referință, urmată apoi de o serie amplă de monografii în calitate de autor: „Tehnici dentare speciale de protezare totală” (1981); „Funcția și disfuncția ocluzală” (1987); „Gerontognatoprotetică. Elemente fundamentale și aplicative” (1999); „Metodologia de examinare în protetica dentară” (2000); “Diagnosticul tulburărilor craniomandibulare în medicina dentară” (2005); “Viziunea intersistemică în medicina dentară” (2006); „Contribuții la elaborarea unei metodologii de investigație a disfuncției articulației temporomandibulare” (2008); “Tratat de semiologie a medicinei dentare în corelație cu aspecte ale patologiei generale” (2008).

A fost secretar științific al facultății o lungă perioadă de timp înainte și după 1989, și președinte al filialei Mureș a Uniunii Societății de Științe Medicale.

Ca recunoaștere a activității didactice și științifice desfășurate în cursul îndelungatei cariere universitare, a obținut numeroase premii și distincții de-a lungul anilor, între care: Distincția „Profesor universitar evidențiat” (1981); Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România (începând cu anul 1999); „Diploma de merit” pentru contribuții deosebite în domeniul Proteticii dentare, acordată de International Biographical, Centre Cambridge (2000); „Profesor de Onoare și Profesor Emerit al UMF Târgu Mureș” (2004); Ordinul naţional “Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (2002); Dr. Honoris Causa al Universității “Ovidius” din Constanța (2006) ˃˃.

Datele biografice au fost selectate de Domnul Prof. Dr. Popșor Sorin, șeful Disciplinei de Protetică dentară mobilă și mobilizabilă din cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram